Peper sprej Euro Security JET 40 ml

Peper sprej Euro Security JET 40 ml

800.00 RSD Prodaja Snimi

Samo 0 ostalo

Peper sprej Euro Security JET 40 ml

Peper sprej Euro Security JET 40 ml – ovaj model biber spreja sadrži Oleoresin Capsicum – 10% OC. Sprej ima karakteristike džeta sa malim kapljicama, i samim tim smanjuje uticaj vetra prilikom prskanja. Domet ovog modela je do 4 metra. Prečnik ovog modela je 35 mm, a visina 86 mm. Proizveden je u Nemačkoj. Ovaj model je veoma efikasan za odbranu od napasnika.

Preporuka za upotrebu:  Kada ste u opasnosti, uprite mlaz prema napadaču i u razmacima od po 1 sekund prskajte ka licu napadača. Takođe vodite računa o vetru, da budete u pravcu vetra, ukoliko je jak. Takođe, veoma bitno je da ne koristite u malom, zatvorenom prostoru i na razdaljini manjoj od 1 metra, jer možete i sebe ugroziti. Samo dejstvo (suzenje očiju i kašalj) na napadača će delovati oko 30 minuta. Biber sprejevi su namanjeni isključivo za samoodbranu i nemojte ih koristiti u druge svrhe. Sama bočica je pod pritiskom i zapaljiva je, s toga nemojte prilikom korišćenja pušiti ili slično. Sprej čuvajte na suvom i tamnom mestu, na sobnoj temperaturi, dalje od izvora topole, izvan domašaja dece.

PRVA POMOĆ Ako dođe u kontakt sa očima, pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ako dođe u kontakt sa kožom, ispirati vodom i sapunom, ne koristiti kreme i ulja. Ako se slučajno udahne, izaći na svež vazduh i mirovati, a ako posledice traju duže od 1h, obratiti se lekaru. Ako dođe do gutanja, odmah potražiti pomoć lekara.