Lovačke puške

Puške za lov, sa glatkim cevima. Sačmarice, položare, bokerice i puške na inerciju.