Airsoft oružje

Airsoft su verne replike realnog oružja, jednake su po dimenzijama, detaljima a neki su i skoro iste težine.

Mogu biti:

  1. Automatic Electric Guns (AEG) - Automatske električne replike
  2. Gas-Powered – Replike na Gas
  3. Spring-Powered – Replike na oprugu