Kako dobiti dozvolu za oružje u Srbiji?

Postavljeno od strane Zeljko Radosevic dana

Sve češća su pitanja ovog tipa. Mnogi su zbunjeni, ne znaju odakle da počnu, ali mi ćemo pokušati da vam olakšamo ovaj proces i obezbedimo prave informacije.  

Najvažnije je da budete sigurni da vam je potrebno oružje, da ste stabilna osoba i racionalna u donošenju odluka. Impulsivne i osobe koje emotivno reaguju, nikako ne bi trebalo da dolaze u posed oružja. Bolje je da toga na vreme budete svesni, pre nego što dođete u problem zbog kojeg možete da žalite celog života. 

Ako smatrate da ste zrela i stabilna ličnost, a pri tom imate opravdan razlog za nabavku oružja, onda je prvi korak koji treba da uradite, da posetite izabranog lekara i dobijete obrazac 1.

 

Nakon dobijanja ovog dokumenta, idete na lekarski pregled, gde tim stručnjaka ispituje vaše psihofizičke sposobnosti. 

Ako ispunjavate zdravstvene uslove za posedovanje oružja, onda je vreme da prođete obuku za tip oružja, koji želite da posedujete. 

Zakon Srbije deli oružje na sledeće kategorije:

Kategorija A - u ovu grupu spada automatsko oružje, minsko-eksplozivna sredstva i oružje sa prigušivačem pucnja. ( Ova kategorija je rezervisana za vojsku, policiju i specijalizovane kompanije. )

Kategorija B - u ovu kategoriju spadaju poluautomatski pištolji, revolveri, lovačke puške i  karabini, odnosno svo vatreno oružje koje nije u kategoriji A ili C i koje nije konvertibilno.  ( Nama je najinteresantnija ova kategorija, jer će većina ljudi koji se odluče da nabave vatreno oružje, nabaviti oružje iz ove kategorije )

Kategorija C - u ovu grupu spada onesposobljeno vatreno oružje, staro oružje, njegove moderne kopije koje ne koriste metak sa centralnim ili ivičnim paljenjem, zatim tetivno oružje čija sila zatezanja je veća od 450 N, odnosno natezna težina veća od 101 libri. U ovu grupu spada i vazdušno oružje čija brzina projektila premašuje 200 m/s ili je kinetička energija preko 10,5 J ili je kalibra većeg od 4,5 mm. ( Ovo znači da kada kupite samostrel, luk, vazdušni pištolj ili pušku, koja ispunjava gore navedene uslove, morate da registrujete to oružje u lokalnoj policijskoj stanici u roku 7 dana od kupovine )

Kategorija D - Hladno oružje, elektrošokeri, biber sprejevi, vazdušno i tetivno oružje, čije karakteristike su ispod onih navedenih u kategoriji C.

Nakon završene obuke za tip oružja koji želite da nabavite i uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za posedovanje oružja, možete da se uputite prema lokalnoj policijskoj stanici. 

Tamo će vam biti potrebno sledeće:

  1. Važeća lična karta
  2. Dokaz o opravdanosti nabavke oružja
  3. Uplata takse - uplatnice se generišu na portalu eUprave 
  4. Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti
  5. Uverenje da ste prošli obuku za tip oružja koje nabavljate

Sve ostale dokumente, kao što su uverenja da se protiv vas ne vodi krivični postupak i da niste osumnjičeni/osuđivani za ratne zločine, uz vašu saglasnost pribavlja MUP po službenoj dužnosti. Ako želite da ubrzate ovaj proces, navedene dokumente možete i sami da pribavite. 

Nakon predaje zahteva i pribavljanja svih dokumenata, policija vrši terensku proveru. Policajac dolazi na vašu adresu, proveri okruženje u kojem živite, utvrdi u kakvim odnosima ste sa ljudima iz vaše okoline i da li ispunjavate uslove za čuvanje oružja. Oružje se čuva na strogo propisan način. U ormaru, koji se zaključava i ima odvojen deo za municiju. 

Treba naglasiti da policajac ima diskreciono pravo da odbije vaš zahtev, ako utvrdi da postoji bilo kakav rizik.

Ako ne postoji nikakav rizik i ispunjavate sve gore navedene uslove, onda dobijate odobrenje za nabavku oružja, koje vam važi 6 meseci od trenutka izdavanja. 

Kod nas možete da izaberete kvalitetno oružje za sportsko streljaštvo, lov ili ličnu bezbednost. Neke od pištolja, možete da pogledate na sledećem linku:

https://oruzje.com/collections/pistolji 

Ovaj članak je informativnog karaktera i neke od informacija ne moraju biti tačne, usled izmena zakona ili politike lokalne samouprave. Zato je najbolje da se informišete lično u lokalnoj policijskoj stanici, pre bilo kakve aktivnosti vezane za nabavku oružja. 

← Stari post Novi post →